Karta produktu

Grunt izolacyjny, Gruntofol, IZOLEX

Dostępność: w magazynie
W kategorii: Folia w Płynie
Producent: Izolex
2 kg.
  • 2 kg.
  • 5 kg.

15.00 zł szt.

WŁAŚCIWOŚCI

Jednorodna, rzadka ciecz koloru mleczno-białego składającego się z dyspersji kopolimerów akrylowych z dodatkami uszlachetniającymi. Naniesiona na chłonne i porowate podłoża mineralne lub drewniane wnika głęboko w pory powodując ich wstępną hydrofobizację, wzmacnia ich strukturę i tworzy na nich cienką, bardzo silnie z nimi związaną powłokę. Uzyskuje się przez to wzrost przyczepności wszelkich następnych nanoszonych na nią powłok.

Nie zawiera żadnych związków organicznych. Jest wyrobem ekologicznym, który nie wywiera negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

 

ZASTOSOWANIE

Preparat przeznaczony jest do wzmacniania podłoża, jego hydrofobizacji, związania luźnych cząstek, wzrostu przyczepności właściwej warstwy hydroizolacyjnej wykonanej z folii dyspersyjnych Izofol, Izofol Flex, Izofol Dach oraz zapraw mineralnych Cemizol 2EP i Cemizol 2EN. Typowe podłoża wymagające gruntowania przy pomocy Gruntofol-u to ściany z betonu komórkowego, tynki cementowe, płyty gipsowo-kartonowe, drewno i płyty z materiałów drewnopochodnych.

 

DANE TECHNICZNE

- barwa

 

mleczno biała

- czas schnięcia warstwy

 

około 1 godziny

- ilość warstw

 

1 (na chłonne podłoża 2,  pierwszą warstwę rozcieńczoną z wodą w stosunku 1:1)

- zużycie

 

0,2 – 0,25 kg/m2

- temperatura podłoża

  i powietrza podczas stosowania

 

+5 - +350C

- metoda nakładania

 

pędzel, wałek

- warunki przechowywania

  i transportu

 

w suchych i chłodnych pomieszczeniach, w temperaturze powyżej +50C

- okres przydatności

  (od daty produkcji)

 

do 12 miesięcy

- mycie narzędzi

 

woda

 

Dane techniczne podane dla temperatury 230C i wilgotności powietrza 60%

Produkt pakowany jest w pojemniki o pojemności 5 kg