Karta produktu

Masa bitumiczna, Izobit Dk, IZOLEX

Dostępność: 14 dni
W kategorii: Preparaty Gruntujące
Producent: Izolex
10 kg
  • 10 kg
  • 19 kg

50.62 zł szt.

WŁAŚCIWOŚCI

Masa bitumiczna średnio modyfikowana kauczukiem syntetycznym z dodatkiem żywic i związków chemicznych poprawiających przyczepność do różnych podłoży i możliwość stosowania na podłoża lekko wilgotne. Zawartość kauczuku powoduje powstanie trwale elastycznej powłoki silnie związanej z podłożem, kompensującej w pewnym stopniu jego ruchy i mikropęknięcia. Powłoka jest całkowicie odporna na wodę, słabe kwasy i zasady. Tworzy bardzo elastyczną powłokę ochronną. Zawiera rozcieńczalnik organiczny.

 

ZASTOSOWANIE

Konserwacja pokryć dachowych z pap, wykonywanie powłok hydroizolacyjnych bezspoinowych, laminatów zbrojonych tkaninami technicznymi, wykonywanie wierzchnich, właściwych powłok przeciwwodnych podziemnych części budowli oraz zbiorników wody przemysłowej. Stosować na zewnątrz budynków.

 

DANE TECHNICZNE

- barwa

 

czarna

- grubość pojedynczej warstwy

 

0,5 – 0,8mm

- czas schnięcia warstwy

 

pyłosuchość: 6 godzin

suchość właściwa: 12 godzin

- ilość warstw

 

2 – 4

- pozostałość suchej masy

 

50%

- zużycie

 

0,5 – 0,8 kg/m2/warstwę

- temperatura podłoża

  i powietrza podczas stosowania

 

+5 - +350C

- metoda nakładania

 

pędzel, szczotka

- warunki przechowywania

  i transportu

 

w suchych i chłodnych pomieszczeniach, w temperaturze powyżej +50C

- okres przydatności

  (od daty produkcji)

 

do 12 miesięcy

- mycie narzędzi

 

benzyna lakowa, rozpuszczalnik organiczny

 

Dane techniczne podane dla temperatury 230C i wilgotności powietrza 60%

Produkt pakowany jest w pojemniki o pojemności 10 i 19kg

Produkt zawiera rozpuszczalnik organiczny. Podczas stosowania przestrzegać stosownych przepisów BHP. W szczególności zadbać o bardzo dobre przewietrzanie miejsca wykonywania robót.

Nie stosować wewnątrz budynków.