Karta produktu

Wapno Hydratyzowane Bielik, paleta 900 kg.

Dostępność: w magazynie
W kategorii: Cement i Wapno

538.00 zł szt.

Wapno Hydratyzowane Bielik 25 kg.

Wapno hydratyzowane Bielik jest tradycyjnym spoiwem lub składnikiem spoiwa w zaprawach przeznaczonych do łączenia powszechnie dostępnych materiałów (cegieł) jak również do tynkowania.

Zalety stosowania Wapna hydratyzowanego Bielik przy robotach budowlanych:

  • lepsza urabialność mieszanki,
  • wydłużony czas zachowania zdolności roboczych,
  • większa zdolność zatrzymywania wody (obniżenie desorpcji),
  • większa elastyczność w stanie utwardzonym,
  • większa przyczepność do różnych podłoży, w tym ceramicznych,
  • wytrzymałość dostosowana do wytrzymałości spajanych elementów (np. cegieł) – nadmierna wytrzymałość i sztywność zaprawy wiążącej może prowadzić do spękania elementów konstrukcyjnych,
  • większa paroprzepuszczalność – umożliwienie oddychania spoiw, przy zachowaniu odpowiedniej wodoszczelności,
  • zdolność do „samozaleczania” mikrospękań przez powstający w wyniku karbonatyzacji spoiwa wapiennego węglan wapnia,
  • ograniczenie możliwości powstawania wykwitów solnych (ważne przy robotach murarskich z wykorzystaniem cegły klinkierowej),
  • ograniczenie występowania grzybów, glonów itp.

Wapno hydratyzowane Bielik stosowane jako dodatek do zapraw murarskich i tynkarskich, może być bezpośrednio na budowie dodane do mieszanki cementu, piasku i wody.

Opakowanie:

Paleta 900 kg. w foli, worki po 25kg. Na palecie 36 worków.