Karta produktu

Dysperbit grunt (Asfalbit), IZOLEX

Dostępność: w magazynie
W kategorii: Lepiki, Masy Dyspersyjne
Producent: Izolex
5 kg
  • 5 kg
  • 10 kg
  • 20 kg

48.32 zł szt.

WŁAŚCIWOŚCI

Drobnocząsteczkowa, wodorozcieńczalna emulsja bitumiczna lekko modyfikowana kauczukiem syntetycznym o dużej zawartości asfaltu, do stosowania na suche jak i na wilgotne podłoża. Niewielki dodatek kauczuku powoduje powstanie elastycznej, bardzo silnie związanej z podłożem powłoki hydroizolacyjnej. Emulsja jest odporna także na słabe kwasy i zasady, może być stosowana w bezpośrednim kontakcie ze styropianem. Jako roztwór do gruntowania posiada bardzo dobre właściwości penetrujące (wysoka wsiąkliwość w podłoże). Na powierzchni gruntowanej tworzy warstwę szczepną dla materiałów powłokowych.

 

ZASTOSOWANIE

Po rozcieńczeniu z wodą jako roztwór gruntujący (betonów, murów z cegły, stropodachów, tarasów, połaci dachowych, itp.) pod powłoki hydroizolacyjne wykonane z Dysperbitu, Styrbitu 2000, pap termozgrzewalnych i innych materiałów powłokowych, wykonywanie powłok hydroizolacyjnych typu lekkiego.

 

DANE TECHNICZNE

- barwa

 

ciemno brunatna

- grubość pojedynczej warstwy

 

0,3 – 0,5 mm dla hydroizolacji lekkiej

- czas schnięcia warstwy

 

około 3 godzin

- ilość warstw

 

1 jako roztwór gruntujący (1:9 z wodą pod powłoki hydroizolacyjne,

1:4 z wodą pod papy termozgrzewalne)

2 – 3 jako hydroizolacja lekka w rozcieńczeniu 1:1 z wodą

- pozostałość suchej masy

 

około 60%

- zużycie

 

0,2 – 0,3 kg/m2 roztworu przy gruntowaniu

0,5 – 0,7 kg/m2 dla hydroizolacji lekkiej (2 – 3 warstwy)

- temperatura podłoża

  i powietrza podczas stosowania

 

od 5 – 350C

- metoda nakładania

 

pędzel, szczotka, natrysk

- warunki przechowywania

  i transportu

 

w suchych i chłodnych pomieszczeniach, w temperaturze powyżej +50C

- okres przydatności

  (od daty produkcji)

 

do 12 miesięcy

- mycie narzędzi

 

woda, po zaschnięciu rozpuszczalnik organiczny

 

Dane techniczne podane dla temperatury 230C i wilgotności powietrza 60%

Produkt pakowany jest w pojemniki o pojemności 5, 10, 20 kg

Produkt w stanie mokrym wrażliwy na temperatury ujemne.

Stosować na zewnątrz budowli.