Regulamin

I. Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy e-nobi.pl, działający pod adresem http://e-nobi.pl/ zwany dalej "sklep internetowy" prowadzony jest przez Jarosława Miszczak prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą P.P.H.U MISZBUD Jarosław Miszczak, Przybyłów 4 62-600 Koło, tel/fax: (63) 27 25 546 e-mail: jaroslaw.miszczak@wp.pl, zarejestrowaną pod nr NIP: 666-135-54-30 i nr REGON 311085659 - dalej Operator.

II. Warunki składania zamówień

1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane na stronie http://e-nobi.pl

2. Do zakupów w sklepie internetowym upoważnione są wyłącznie osoby pełnoletnie.

3. Oferta sklepu internetowego obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie w języku polskim.

4. Wszystkie ceny w sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych. Ceny produktów są cenami brutto, a więc zawierają podatek VAT.

5. Ceny oferowanych towarów nie uwzględniają kosztów dostawy. Koszt dostawy podany jest w trakcie składania zamówienia w zależności od wybranej formy dostawy. Oznaczenie kosztu dostawy w wysokości 0 PLN oznacza, że cena transportu na dane zamówienie zostanie podana przez sklep internetowy za pomocą poczty internetowej. Produkty, w przypadku których nie jesteśmy wstanie na etapie składania zamówienia przewidzieć kosztów jak i sposobu dostawy mają zablokowany wybór formy dostawy i informację na temat jej kosztu. W tym wypadku sklep internetowy poinformuje za pomocą poczty internet lub telefoniczną zamawiającego o optymalnym sposobie transportu towarów i jego cenie. Do ceny niektórych towarów może zostać doliczona cena palety o czym zamawiający zostanie poinformowany przez sklep internetowy w trakcie składania zamówienia. Część produktów posiada minimalną jednostkę logistyczną poniżej której zakup nie jest możliwy. Informacje o minimalnej jednostce logistycznej można uzyskać kontaktując się ze sklepem internetowym.

6. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen. Klient i Sklep związani są ceną Produktu obowiązującą w chwili złożenia na niego zamówienia.

7. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

8. Dokonanie zakupu Produktu nie wymaga rejestracji w Sklepie.

9. Składanie zamówienia odbywa się za pomocą formularza, w którym Użytkownik podaje następujące dane:

a) Imię i Nazwisko 

b) Adres e-maila  

c) Dane adresowe do dostawy

b) Telefon kontaktowy

10. Warunkiem dokonania zamówienia jest zapoznanie się oraz zaakceptowanie postanowień Regulaminu oraz Polityki Ochrony Prywatności.

11. Wszystkie ceny podawane na stronach Sklepu są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

12. Każdy dokonujący zamówienia Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres email informacji związanych z przebiegiem transakcji, zawiadomień o  zmianach w niniejszym Regulaminie.

13. Inne informacje dotyczące działania Serwisu, a także zawierające informację handlową o nowych produktach lub usługach Serwisu, o promocjach Serwisu oraz promujących produkty partnerów Administratora przesyłane będą tylko tym Użytkownikom, którzy wyrazili na to zgodę.

14. Warunkiem złożenia ważnego zamówienia jest złożenie zamówienia w sposób wybrany spośród wskazanych w pkt. 17, wybór formy płatności, przesłanie zamówienia, potwierdzenie poprzez kliknięcie w odpowiedni link w otrzymanym mailu potwierdzającym.

15. Otrzymanie przez www.e-nobi.pl każdego złożonego zamówienia jest dodatkowo potwierdzane za pomocą poczty internetowej lub telefonicznie przez przedstawiciela sklepu internetowego wraz z ustaleniem szczegółów danego zamówienia.

16. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po potwierdzeniu przez Sklep przyjęcia zamówienia złożonego przez Użytkownika:

a) Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przesyłane jest w terminie 48 godzin od dnia złożenia zamówienia przez Użytkownika.

b) Sklep może odmówić przyjęcia zamówienia w sytuacji podjęcia wątpliwości co do prawdziwości bądź rzetelności wskazanych przez Użytkownika danych w formularzu zamówienia.

c) W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem Użytkownik jest o tym niezwłocznie informowany. Użytkownik decyduje, czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.

17. Zamówienia można składać:

a) Systemem zamówień na stronie www.e-nobi.pl, 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Zamówienia złożone po godz. 16 oraz w dni wolne od pracy będą rozpatrywane w następnym dniu roboczym.

b) Formularzem kontaktowym zamieszczonym na stronie www.e-nobi.pl, 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Zamówienia złożone po godz. 16 oraz w dni wolne od pracy będą rozpatrywane w następnym dniu roboczym.

c) Drogą mailową, biuro@e-nobi.pl, 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Zamówienia złożone po godz. 16 oraz w dni wolne od pracy będą rozpatrywane w następnym dniu roboczym.

d) Telefonicznie, kontaktując się z działem sprzedaży internetowej pod numerem tel. 602  556 553 w godzinach od 9.00 do 16.00.

18. Zmówienie zawierać musi dane osobowe i teleadresowe w tym numer telefonu i adres poczty internetowej, pod którymi możliwe będzie jego potwierdzenie.

19. Zmiany w zamówieniu Kupujący może dokonywać do momentu jego zrealizowania (czyli do momentu przekazania do wysłania). W przypadku zmiany danych teleadresowych,  sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków dostawy towaru.

20. Klienci sklepu internetowego biorą udział w akcjach promocyjnych i rabatowych zgodnie z bieżącą ofertą zamieszczoną na stronach Sklepu.

21. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

III. Warunki płatności i realizacji zamówienia

1. Przy każdym towarze podana jest dostępność danego produktu. Przez dostępność rozumie się przewidywany czas przygotowania towaru do wysyłki od momentu potwierdzenia zamówienia przez kupującego. Zamówienie na towary o różnej dostępności jest przygotowane do wysyłki w chwili skompletowania całego zamówienia. Termin przygotowania zamówienia określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie dostępności. Szczegółowe informacje na temat dostępności produktów można uzyskać poprzez kontakt z przedstawicielem sklepu internetowego.

2. Dokładny czas realizacji zamówienia (przygotowanie towaru, przekazanie do wysłania, oraz dostarczenie do zamawiającego) zostanie przekazany zamawiającemu w momencie potwierdzenia zamówienia przez przedstawiciela sklepu internetowego, o którym mowa w punkcie III. 16  niniejszego regulaminu. W przypadku braku akceptacji czasu realizacji, zamawiającemu przysługuje prawo rezygnacji z zamówienia.

3. Dostępne formy płatności:

a) Płatność przelewem - przedpłata na konto na podstawie faktury pro forma dostarczonej za pomocą poczty internetowej przez przedstawiciela sklepu. Przygotowanie zamówienia do wysyłki nastąpi po zaksięgowaniu wpłaty na koncie sklepu.

b) Płatność za pobraniem - płatność przy odbiorze na miejscu dostawy. W tym przypadku, doliczana jest opłata za ww. usługę w wysokości zależnej od wybranej formy dostawy zamówienia.

c) Płatność przy odbiorze osobistym w oddziale firmy P.P.H.U. MISZBUD mieszczącym się pod adresem: Ruszków Pierwszy, ul. Bogumiła 109, 62-604 Kościelec.

4. Wraz z Produktem wysyłany jest paragon potwierdzający dokonanie zakupu. Na życzenie Użytkownika wystawiana jest faktura VAT Faktura VAT wystawiana jest w terminie 7 dni od otrzymania płatności. Użytkownik zobowiązany jest do podania pełnych danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia faktury VAT:   

a) Imię i nazwisko/firmę,

b) Adres zamieszkania/siedziby,

c) Numer NIP (w przypadku firm), numer PESEL (osoby fizyczne),

d) Numer zamówienia,

e) Adres korespondencyjny.

5. Sposób dostawy towarów:

a) Odbiór osobisty w siedzibie firmy.

b) Spedycja GLS - Realizowana na terenie całego kraju za pośrednictwem firmy General Logistics Systems Poland Sp, z o.o.. Sklep internetowy wysyłaprodukty za pośrednictwem firmy GLS przy zamówieniach o łącznej wadzew szystkich elementów zamówienia nie przekraczającej 240 kg. Więcejinformacji na temat wysyłki za pośrednictwem firm GLS można znaleźć na stronie http://e-nobi.pl/strona/2/transport.html bądź uzyskać poprzez kontakt z sklepem internetowym.

c) Transport własny sklepu - realizowany samochodami dostawczymi firmy P.P.H.U. MISZBUD, na terenie całego kraju. Koszt transportu liczony jest na podstawie cennika dostępnego na stronie http://e-nobi.pl/strona/2/transport.html. W przypadku wyboru tej formy transportu o jej kosztach informuje przedstawiciel sklepu internetowego.

d) Transport producenta - ta forma transportu jest możliwa jedynie dla niektórych produktów z oferty sklepu internetowego. Koszt transportu uzależniony jest od aktualnego cennik wybranego producenta. Informacje na temat możliwości skorzystania z tej formy transportu i jej kosztach można uzyskać poprzez kontakt z przedstawicielem sklepu internetowego.

6. Sprzedający zastrzega sobie z ważnych przyczyn prawo do zmiany sposobu dostawy zamówionych towarów,    tym samym zobowiązuje się do poinformowania zamawiającego o zaistniałej sytuacji. W   takiej sytuacji wycofanie realizacji zamówienie przez zamawiającego będzie możliwe gdy zmianie ulegną również koszty transportu.

IV. Uprawnienia kupującego

1. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny ogólną zasadą jest, że Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni od dnia otrzymania towaru, z wyjątkiem wskazanym w punkcie kolejnym.

2. Zgodnie z art. 10 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu.

3. Zwrot jest możliwy tylko wówczas, gdy towar jest w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Dla przyspieszenia procedury prosimy o dołączenie do zwracanego produktu dowodu zakupu (np. faktura VAT, paragon).

4. Odsyłany towar należy zapakować w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie w transporcie.

5. Sklep dokona zwrotu wpłaconych kwot, w tym ceny za towar i pobrane koszty wysyłki, w ciągu 14 dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się do nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty. Zwrot ten nastąpi w terminie 14 dni od daty zwrotu towaru przelewem bankowym lub przekazem pocztowym na wskazany przez Klienta rachunek bankowy lub adres.

V. Reklamacje i gwarancja

1. Wszystkie towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i posiadają gwarancję jakości producenta.

2. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady fabryczne może skorzystać z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u producenta produktu lub we wskazanych serwisach (dotyczy produktów objętych gwarancją producenta).

3. Reklamacje dotyczące przebiegu transakcji lub zakupionego Produktu należy kierować na adres mailowy biuro@e-nobi.pl lub załączając towar na adres sklepu: P.P.H.U. "Miszbud" Jarosław Miszczak, Ruszków Pierwszy, ul. Bogumiła 109, 62-604 Kościelec

4. Dla ułatwienia składania reklamacji, TUTAJ zamieszczony został przykładowy formularz reklamacyjny uwzględniający dane umożliwiające identyfikację transakcji.

5. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w szczególności następujące dane:  imię i nazwisko Klienta, adres, login, ID zamówienia, datę transakcji, przedmiot i przyczynę reklamacji, dane kontaktowe. Dla przyspieszenia procedury prosimy o dołączenie do reklamowanego produktu dowodu zakupu (np. faktura VAT, paragon).

6. Określając sposób realizacji zobowiązań Sklepu w zakresie zgłoszonej reklamacji, Klient będący konsumentem, ma prawo żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeśli Klient będący konsumentem z powodu nadmiernych kosztów nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli Sklep nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Klient na znaczne niedogodności, Klient będący konsumentem ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić. Prawo do odstąpienia nie przysługuje, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna.

7. Reklamacje zgłaszane przez Klient będą rozpatrywane w terminie do 14 dniu od momentu ich zgłoszenia.

8. Klient zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji za pomocą poczty elektronicznej (e-mail).

9. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia reklamacji Sklep wysyła do Klienta produkt zgodny z umową. Jeżeli naprawa lub wymiana na nowy danego produktu nie są możliwe, Sklep stosownie do złożonego przez Klienta alternatywnego żądania - obniży cenę lub zwróci równowartość ceny produktu, powiększoną o koszty przesyłki.

10. Zamawiający ma prawo do złożenia reklamacji, pod warunkiem zawiadomienia sklepu internetowego o wadzie w ciągu dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową.

11. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji zamawiający zostanie obciążony kosztami przesyłki reklamowanego towaru.

VI. Wymogi techniczne

1. W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania ze Sklepu stacja użytkowa Klienta winna spełniać poniższe minimalne wymagania techniczne:

a) łącz internetowe o przesyle danych 56.6k lub szybsze,

b) Procesor 1600 MHz lub o wyższych parametrach,

c) Pamięć RAM minimum 125 MB,

d) System operacyjny - Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 lub Mac OS X,

e) Włączona akceptacja plików cookies oraz Skryptów Java

2. Administrator nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowanie.

3. Instalacja oprogramowania o ktorym mowa w ustępie 1 i 2 jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Użytkowanikiem a licencjonodawcą.

4. Sklep informuje Użytkowaników, iż oferowane usługi za pośrednictwem publicznej sieci Internet. W związku z powyższym Sklep zwraca uwagę Użytkowników na to, iż korzystanie z usług Sklepu może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za pośrednictwem sieci Internet pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem.

VII. Polityka Prywatności i Pliki Cookies

1. Zamawiający poprzez wypełnienie formularza zakupu i zaznaczenie okienka wyraża zgodę na przechowywanie, zbieranie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Administratora w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług, w szczególności do celów realizacji i rozliczania transakcji, w tym wystawienia faktury lub rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Zamawiający oświadcza, iż zapoznał się z Polityką ochrony prywatności.

2. Administratorem danych osobowych jest Jarosław Miszczak prow. dział. gosp. pod firmą P.P.H.U. "MISZBUD" Jarosław Miszczak.

3. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Zamawiającego  dobrowolnie w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu oraz usług świadczonych na jego podstawie.

4. Zamawiający może również wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną przez Administratora, w szczególności w formie newslettera, poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia  i zaakceptowanie tej opcji.

5. Zamawiający w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia. W tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na adres e-mail sklepu.

6. Administrator informuje, iż Zamawiający nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia wykonanie wobec Zamawiającego usług określonych w Regulaminie.

7. Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa. Serwis posiada środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych osobowych, w posiadaniu których się znajdujemy przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Prawa dostępu do danych osobowych użytkowników serwisu zostały w tak ograniczone, aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych.

8. Zastrzegamy sobie prawo do udostępnienia danych Zamawiającego osobom trzecim bez jego wiedzy i zgody tylko w sytuacji, gdy  jest to wymagane obowiązującym prawem, przepisami, procedurami prawnymi lub prawomocnym żądaniem instytucji państwowych.

9. Serwis przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Ustawą o ochronie danych osobowych. Stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych przed nieupoważnionym dostępem, zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem.  Dostęp do danych osobowych jest ograniczony i mają go tylko pracownicy, kontrahenci i Usługodawcy serwisu Operatora, dla których dostęp ten jest niezbędny w celu obsługi, opracowywania lub ulepszania naszych usług. Osoby te są związane obowiązkiem dochowania tajemnicy.

Pliki cookie 

1. Serwis korzysta z plików cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

a) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

b) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

c) określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne" (session cookies) oraz „stałe" (persistent cookies). Cookies „sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

8. Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. ("Google"). Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

VIII. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do serwisu w przypadku naruszenia przez użytkownika warunków korzystania z niego, w szczególności w sytuacjach: podania nieprawdziwych danych osobowych, nie dokonania aktualizacji podanych informacji osobowych przed złożeniem zamówienia, udostępnienia własnego loginu lub hasła osobom trzecim.

3. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do  zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.

5. Zmiany zostaną poprzedzone informacją o planowanych zmianach, dacie od której wejdą one w życie poprzez ogłoszenie na stronie <http://e-nobi.pl/strona/1/regulamin.html> na min. 30 dni przed zmianą regulaminu.

6. Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu podlegają postanowieniom poprzednio obowiązującego Regulaminu, chyba że postanowienia nowego Regulaminu są dla Użytkownika  korzystniejsze. Użytkownik dokonuje akceptacji wprowadzonych do Regulaminu zmian poprzez korzystanie ze Sklepu po dacie wejścia tych zmian w życie. W przypadku braku akceptacji zmian wprowadzonych do Regulaminu, Użytkownik może zrezygnować z korzystania ze Sklepu.

7. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.